Σχέδιο των πρώτων 90 ημερών

Ξεκινήστε ένα project ψηφιακού μετασχηματισμού

στο cloud

Αν έχετε μόλις ξεκινήσει ένα νέο project για ψηφιακού μετασχηματισμού στο cloud για την επιχείρησή σας ή σκέφτεστε σοβαρά να ξεκινήσετε, τότε σίγουρα τα παρακάτω σάς ενδιαφέρουν:

 

Επειδή διαθέτουμε υπερδεκαετή εμπειρία στο AWS Cloud, οι επιχειρήσεις μας συμβουλεύονται με στόχο να λειτουργήσουν ψηφιακά, μεταφέροντας τις παλαιού τύπου εφαρμογές τους, στο cloud. 

Τί προσφέρουμε;

Αξιολόγηση και στρατηγική προσέγγιση: Οι πρώτες 90 ημέρες

Οι αξιολογήσεις που προσφέρουμε για τις υποδομές ΙΤ των εταιρειών, είναι εξιδεικευμένες ανά κλάδο δραστηριότητας, με τους διαθέσιμους πόρους να είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε σωστά τα workloads και να εντοπίσετε το βέλτιστο σχέδιο migration της υποδομής σας, στο AWS Cloud, μέσω ενός στοχευμένου πλάνου ενεργειών. 

Migration και deployment: Εξέταση της υπάρχουσας υποδομής και σχέδιο δράσης

Καθορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των εφαρμογών, σε συνδυασμό με ανάλυση του κώδικα και της απόδοσης, σας προσφέρουμε ένα ισχυρό πλάνο μετάβασης στο AWS Cloudγια τα workloads που έχουν τεθεί ως στοίχοι από τον οργανισμό. Το εκάστοτε σχέδιο cloud migration, πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και ενσωματώνει τις υπηρεσίες της AWS, στην τρέχουσα υποδομή σας, με μηδενικό downtime. 

Cloud Governance Framework: Διατήρηση της ασφάλειας όπως την Zero Day

Το πλαίσιο διακυβέρνησης AWS Cloud εστιάζει στη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης για την παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση του AWS περιβάλλοντός σας. Αξιοποιήστε τις υπηρεσίες μας και τις προσαρμοσμένες για εσάς λύσεις που παρέχουμε, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε στο μέγιστο, όλες τις παροχές του AWS Cloud και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας. 

Αυτοματισμός υποδομής: αξιοποίηση τεχνολογιών containers και Kubernetes, για εφαρμογές market- ready και cloud-ready

Αυτοματοποιήστε τις υποδομές σας και μετατρέψτε σε απλή διαδικασία τη μεταφορά του workload ανάμεσα στα περιβάλλοντα. Ενσωματώστε το CI/CD pipeline και δημιουργήστε στοιχεία ελέγχου ασφάλειας. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης, σάς προσφέρουν αυξημένο έλεγχο των υποδομών και μειωμένο χρόνο διάθεσης στην αγορά. 

Κάντε το πρώτο βήμα μετάβασης στο cloud, με μια δωρεάν αξιολόγηση και λάβετε:

Καταγραφή της υποδομής σας. Αξιολόγηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO). Επιπλεον χαρακτηριστικά, μέσα από το AWS Cloud και την Blazeclan.
"MarineTraffic is the leading maritime intelligence service used by shipping professionals to support their decision-making process and track any ship in the world. Being a market leader, we need to stay on top of our game by constantly testing cutting edge technologies. We consulted with Blazeclan’s team in order to accelerate our initiatives that required deep knowhow of complex cloud solutions. We greatly appreciated the team’s transparency, emphasis on adding value, and most of all their long-term partnership approach. Blazeclan is our go-to partner for cloud projects that require specific expertise."
Savvas Kampouridis
Head of Engineering - MarineTraffic

Μάθετε περισσότερα εδώ:

ERGO Insurance Migrates to AWS to Streamline Regulatory Compliance

Read our Perspective on Cloud Migration Here

© Blazeclan Technologies 2022